COVID-19 labdiagnostiek

Star-shl was snel gereed om de reguliere COVID-19 PCR diagnostiek aan te bieden. We hadden direct ruime capaciteit, terwijl er landelijk gesproken werd over een gebrek aan diagnostiekaanbod in de laboratoria. Star-shl toonde zich veelvuldig in het publieke debat.

Snel na de uitbraak van COVID-19 heeft Star-shl zich voorbereid om ruime capaciteit te creëren voor het verrichten van de reguliere COVID-19 PCR diagnostiek. Op 23 maart was dat een feit en konden we al 1000 tests per dag doen. Twee dagen later berichtte ook het RIVM dat we tot de (toen nog beperkte groep) goedgekeurde laboratoria behoorden.

1000 Corona tests per dag bij Star-shl (AD)

Capaciteitstekort?

Al snel volgden in persconferenties van de regering diverse uitingen, waarin werd gesproken over een capaciteitstekort. Dit wekte verbazing.

‘We konden meer dan het dubbele aantal tests doen dan van ons werd gevraagd. Bij ons stond iedereen klaar om 24/7 te draaien. Het is dan heel vervelend dat je het werk wat er wel is, niet kunt doen.’Jeroen Bos, voorzitter RvB

NOS Nieuwsuur 6 juni 2020

Maar ook in april had Star-shl dit al kenbaar gemaakt.

NOS Nieuwsuur 30 april 2020
NOS Nieuwsuur 15 april 2020

In juli keek de Volkskrant nog eens terug op deze discussie uit de eerste golf, opnieuw met medewerking van Star-shl. Alhoewel ons testaanbod in de eerste Coronagolf dus groter was dan de (georganiseerde) vraag hebben we ondertussen, dd 6 november, al meer dan 100.000 tests kunnen doen.


COVID-19 Antistoffentest

Naast de reguliere PCR diagnostiek hebben we het COVID-19 diagnostiekaanbod al snel uitgebreid met de serologische COVID-19 Antistoffentest, waarbij het bloed uitwijst of een persoon al dan niet besmet is geweest met COVID-19.


Diagnostische prestaties 9 serologische testen voor SARS-CoV-2 antistoffen detectie

Star-shl’s artsen-microbioloog hebben ook in samenwerking met Erasmus MC de diagnostische waarde van serologische COVID-19 testen onderzocht. De resultaten geven informatie over voorafgaande blootstelling aan het virus en mogelijke immuniteit.

Zij onderzochten vijf ELISA assays, twee CLIA assays en twee POC lateral flow immunoassays voor de detectie van SARS-CoV-2 antilichamen in de serum samples van 61 COVID-19 mild tot ernstig zieke patiënten en 109 samples van controlepatiënten. Verschillen in ernst en duur van de klachten werden nadrukkelijk betrokken in de analyses naar de prestaties van de verschillende testen. De analyses zijn gereed en worden momenteel verwerkt in een artikel dat spoedig voor internationale publicatie wordt aangeboden.