COVID diagnostiek aan huis

Kort na de uitbraak van COVID-19 hebben we na overleg met huisartsen in de gemeente Breda een mobiele point-of-care testing (POCT) service ingericht, waarbij medewerkers bloedafname patiënten thuis bezoeken. Deze service ondersteunt de huisarts om gedurende de COVID-19 pandemie sneller en adequater ernstig zieke van minder ernstig zieke patiënten te onderscheiden. Op indicatie worden nu ook swabs afgenomen voor COVID-19 diagnosestelling (PCR).

Na telefonische aanvraag bezoekt een medewerker bloedafname de patiënt thuis voor bepaling van (op verzoek) een of meer van de volgende parameters: zuurstofsaturatie, polsfrequentie, lichaamstemperatuur en een C-reactief proteïne (CRP) POC test. Bij COVID-19 zijn deze parameters van bewezen belang voor de diagnose en inschatting van de ernst en prognose van de infectie, zo blijkt uit de vele studies van het afgelopen jaar. Maar geen van de testen is specifiek genoeg om de diagnose te kunnen stellen. Het geeft wel richting aan de juiste behandeling en of (spoed)verwijzing nodig is. De NHG Standaard Acuut hoesten blijft verder ook bij COVID-19 leidend.

De visite service bevalt erg goed en is sinds kort uitgebreid met de mogelijkheid om ook een nasofaryngeale swab af te laten nemen voor een COVID-19 PCR test in het centrale lab.


Momenteel bepalen twee merken CRP apparaten de markt. Zij worden elk in ongeveer 50% van de Nederlandse huisartsenpraktijken gebruikt. Star-shl maakt nu gebruik van beide systemen waarbij Afinion (van Abbott) gebruikt wordt op een van de 400 vaste locaties (huisartsenpraktijken) en Quikread go easy CRP (van Aidian) als mobiel systeem. De testuitslag is binnen 3-4 minuten bekend. Beide apparaten zijn uitgebreid gevalideerd en in medisch-wetenschappelijke studies van meerwaarde gebleken.