De Corona ademtest

Op initiatief van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Breathomix, en met support van CZ en VWS, hebben Star-shl en Franciscus Gasthuis & Vlietland een studie verricht naar ademanalyse van voor COVID-19 verdachte patiënten.

Het doel was de diagnostische waarde te bepalen van de SpiroNose. Deze ‘elektronische neus’ meet de samenstelling van vluchtige organische componenten (VOC) in de uitademingslucht van patiënten. De, door artificial intelligence, zelflerende diagnostische methode is al vele jaren als veelbelovend aangemerkt voor verschillende ziektebeelden, maar heeft niet eerder zoveel aandacht en erkenning gekregen als tijdens de huidige COVID pandemie.

Tussen april en juni heeft Star-shl als deelnemend studiecentrum veel werk verricht in de voorbereiding voor deze studie.

Met name vanwege logistieke (en politieke) redenen bleef het aanbod van patiënten bij Star-shl uiteindelijk achter bij de verwachtingen. Gelukkig was de patiëntenstroom aanzienlijk groter in de andere deelnemende centra en hebben in totaal 143 patiënten kunnen deelnemen. De ademtest scoorde goed: met een nadien gekozen afkappunt kon COVID met voldoende zekerheid worden uitgesloten (hoge negatief voorspellende waarde).

De uitkomsten hebben ertoe geleid dat de test in sneltreinvaart ter validatie kon worden ingezet in een snelteststraat bij de GGD Amsterdam. Hierin had Star-shl geen rol. Uiteindelijk was na het testen van 1800 patiënten de conclusie dat de SpiroNose een coronabesmetting in drie kwart van de gevallen met zekerheid kan uitsluiten.

Als screeningsinstrument lijkt de test nu een definitieve plaats te kunnen gaan verwerven in het diagnostisch COVID arsenaal.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft inmiddels honderden apparaten besteld, die in eerste instantie ingezet zullen worden in de teststraten van de GGD.

Star-shl en Breathomix onderzoeken na de COVID alarmfase nog of ook samenwerking op het gebied van COPD en astma diagnostiek zinvol kan zijn.