Digitalisering DTO/Scholingen Star-shl

Door de beperkingen die de coronamaatregelen aan fysieke scholingen stellen, maakte Star-shl dit jaar in hoog tempo een nieuwe digitale slag: scholen via webinars.

Alleen al in het najaar van 2020 werden 26 DTO’s volledig op deze nieuwe manier gegeven, naast lunchwebinars en casuïstiekbesprekingen voor huisartsen en praktijkassistenten en vele interne scholingen. Digitale kennistoetsen en evaluaties zijn hier naadloos in verweven.

Vooraf hadden docenten en deelnemers hun twijfels: zouden webinars qua kennisoverdracht en interactie kunnen tippen aan fysieke scholingen? De praktijk liet zien dat digitale scholingen veel te bieden hebben. De beoordelingen door deelnemers van het inhoudelijke niveau van de scholingen zijn hoog, en zelfs bij groepen van meer dan 25 deelnemers blijkt interactie alleszins mogelijk. Daarnaast worden door deelnemers veelvuldig de praktische voordelen genoemd. Zo levert het deelnemers een flinke tijdsbesparing op, zowel door het ontbreken van reistijd als doordat webinars zelden uitlopen. Veel deelnemers houden vanwege het persoonlijke contact een voorkeur voor fysiek scholen, maar webinars hebben bewezen een reëel alternatief te zijn.

Star-shl is in 2020 verder gegaan met het inzetten van e-learning en blended learning als middelen om aanvragers en medewerkers efficiënt te scholen en bevoegd te verklaren. Deelnemers aan onze scholingen zijn gewend dat kennistoetsen en evaluaties bij DTO/scholingen volledig digitaal worden gedaan.

Wil je meer weten over onze digitale leermiddelen? Of wil je zelf ook een fysieke of digitale scholing organiseren?
Neem dan contact op met afdeling scholingen, scholingen@star-shl.nl