Eerstelijns Oogonderzoek Rotterdam

Succesvolle substitutie van zorg

De lange toegangstijd tot tweedelijns oogheelkundige zorg is een doorn in het oog van patiënten en artsen. In de Rotterdamse pilot ‘Eerstelijns Oogonderzoek’ worden patiënten voor niet-acute oogheelkundige diagnostiek verwezen naar gespecialiseerde optometristen bij Star-shl. Dat levert in het eerste projectjaar verrassende resultaten op. Voor bijna 80% van de patiënten bleek geen verwijzing naar de tweede lijn nodig.

In 2019 is Star-shl gestart met het aanbieden van oogonderzoek door een optometrist met veel klinische ervaring. De oogartsen van participerende ziekenhuizen zorgen voor kwaliteitsborging. In 2020 hebben we een e-learning module (eerstelijns) oogheelkunde ter beschikking gesteld aan alle huisartsen en heeft een derde nascholing plaatsgevonden.

In het Medisch Diagnostisch Centrum op de Blaak worden wekelijks meerdere spreekuren gehouden. De toegangstijd is korter dan 2 weken.

Tevreden patiënten en huisartsen

Inmiddels hebben meer dan 1200 patiënten het spreekuur bezocht. Patiënten en huisartsen zijn positief over de toegankelijkheid, behandeling, voorlichting en terugkoppeling van de optometrist.

“Een groot deel van de meer dan 1200 patiënten behoeft géén verdere behandeling (44%) of kan in de eerstelijn gecontroleerd worden door opticien of huisarts”, aldus Hanne Buizer-Rijksen, medisch leider en stafarts van Star-shl. “Bij slechts 22% van de patiënten adviseert de optometrist de patiënt te verwijzen naar de oogarts, vaak voor een staaroperatie, de behandeling van glaucoom of het zien van flitsen en vlekken. Dat betekent dat het eerstelijns onderzoek een goede filter is en ervoor zorgt dat de oogartsen patiënten kunnen zien die écht hun expertise nodig hebben.”

Huisartsen ervaren geen taakverzwaring en vinden het prettig dat hun patiënt niet lang hoeft te wachten. Zeker nu de wachtlijsten op de polikliniek – als gevolg van de coronacrisis – flink zijn opgelopen, biedt het eerstelijns oogonderzoek een snel en goed alternatief.

Samenwerking

Het eerstelijns oogonderzoek bij Star-shl is het resultaat van een bijzondere samenwerking in de regio Rotterdam. In dit project werken IZER, ZONBOOG en Gezond op Zuid, LHV - Huisartsenkring Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Oogziekenhuis Rotterdam, het IJsselland ziekenhuis, Star-shl en zorgverzekeraar Zilveren Kruis samen aan snellere oogheelkundige zorg in de eerstelijn.

Patiënten in Rotterdam en directe omgeving hoeven niet meer voor alle oogheelkundige zorg naar het ziekenhuis, maar kunnen nu ook snel terecht bij de optometrist in de eerste lijn. Patiënten betalen geen eigen risico en kunnen via ZorgDomein naar dit onderzoek verwezen worden. Het maakt niet uit waar de patiënt verzekerd is. De huisarts ontvangt binnen twee dagen een elektronisch bericht met het advies van de optometrist.

Juiste zorg op de juiste plek

Het project loopt nog tot januari 2022. Ook de komende jaren worden de effecten geëvalueerd. Het is nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over besparingen als gevolg van substitutie, maar duidelijk is wel dat de patiënt deze vorm van eerstelijns diagnostiek prima in de eerste lijn kan ontvangen als aan alle kwaliteitseisen is voldaan.