Effect groepswandelingen bij diabetes

Georganiseerd bewegen verlaagt het lichaamsgewicht en de bloedsuikerwaarde bij mensen met diabetes. Maar als zij stoppen, stijgt de bloedsuikerwaarde weer. Negen maanden na de laatste georganiseerde wandeling bleef het gewicht wel significant lager. Het algemene welbevinden van de deelnemers die bleven wandelen bleef significant hoger dan bij de start.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een studie van IQ healthcare van het Radboud UMC en Star-shl diagnostische centra die zij bij de laatste Nationale Diabetes Challenge hebben uitgevoerd.

Bij de Nationale Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, wandelen jaarlijks zo’n 4.000 mensen met diabetes en/of andere chronische aandoeningen een periode van 20 weken georganiseerd in groepen met een professionele begeleider. Bij de laatste editie werden bij een aantal van hen direct na de slotwandeling gegevens verzameld en een nieuwe, bewezen betrouwbare point-of-care test gedaan met een vingerprikje om het gemiddelde bloedsuikergehalte van de afgelopen 3 maanden te meten, het HbA1c. Deze waarde werd, met andere persoonlijke gegevens, vergeleken met de waarden bij de start van de groepswandelingen 20 weken daarvoor en herhaald na 3 en 9 maanden, direct na de 1e coronagolf (2020).

De deelnemers waren enthousiast over de groepswandelingen en de vervanging van de klassieke elleboogprik voor de vingerprik test (Afinion, Abbott). Zij bevelen de nieuwe test aan voor andere diabeten en zouden HbA1c graag op dezelfde wijze in de dagelijkse huisartsenpraktijk willen laten bepalen.

De Jan Schueler Stichting ondersteunt dit initiatief vanuit haar doelstelling om nieuwe, zinnige laboratoriumdiagnostiek beschikbaar te maken voor de eerstelijnszorg.