Het ándere lab

Star-shl heeft een succesvolle CRP POCT service in bijna 400 huisartsenpraktijken. En POCT ontwikkelt zich.

Lang niet alles is goed voor onze aanvragers. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om de POCT proeftuinen voor te bereiden en op te starten met inbreng van nieuwe IT toepassingen. Dit alles om de kwaliteit van POCT in de huisartsenzorg nog hoger te tillen, conform reguliere laboratoriumnormen en de richtlijn POCT in de huisartsenzorg (NHG-NVKC-NVMM-SAN).

We zijn nu gestart met de volgende fase: een eerste set aan nieuwe POCT bepalingen rollen we geleidelijk uit binnen vastgestelde proeftuinen in 14 huisartsenpraktijken.

We werken binnen ‘Het ándere lab’ nauw samen met IQ healthcare, Radboudumc, distributeurs en internationale leveranciers van POCT apparatuur, IT bedrijven, een aantal van onze meest innovatieve huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten én uiteraard de patiënten zelf. We evalueren de verschillende POCT proeftuinen formeel voor de buitenwereld én voor onszelf. Er zijn ondertussen al ruim 500 nieuwe POC tests verricht. Maar we hebben nog veel te weinig ingevulde evaluatieformulieren van patiënten binnen om een zinvolle, formele evaluatie te kunnen doen.

Daarnaast hebben we met verschillende medische stafleden en andere POCT experts gewerkt aan korte overzichtsartikelen van verschillende POCT toepassingen. Deze zijn, samen met enkele interviews met POCT experts, gepubliceerd in het tijdschrift FarmaMagazine dat maandelijks aan 5.000 huisartsen en apothekers wordt verstrekt. Star-shl en uitgeverij Flexx hebben deze bijdragen gebundeld in het boekje ‘Het ándere lab; point-of-care testing in de huisartsenzorg’ dat eind januari 2020 is verschenen.

De Jan Schueler Stichting ondersteunt dit initiatief vanuit haar doelstelling om nieuwe, zinnige laboratoriumdiagnostiek beschikbaar te maken voor de eerstelijnszorg.