Kan Artificial Inteligence onze medische expertise vergroten op weg naar excellente trombosezorg?

Het doseren van vitamine K antagonisten (VKA) is een ingewikkeld en continu proces, waar veel verschillende variabelen een invloed op hebben. Traditioneel vindt de dosering plaats door onze antistollingartsen en adviseurs met beperkte automatische beslisondersteuning. We onderzoeken of een algoritme hen kan helpen om de dosering nog meer af te stemmen op de individuele patiënt.

In 2018 is de Star-shl een samenwerking aangegaan met Pacmed, een bedrijf uit Amsterdam gespecialiseerd in machine learning en het ontwikkelen van Artificial Intelligence voor de gezondheidszorg. In samenwerking met medische experts van Star-shl hebben zij een zelflerend algoritme ontwikkeld om de verwachte INR te voorspellen op basis van de voorgeschiedenis, medicatie, voorgaande INR’s en doseerschema’s van een patiënt. Dit algoritme is in staat om miljoenen van deze variabelen te analyseren. Het algoritme wordt hiermee getraind om een voorspelling te doen voor een geschikte dosis voor een specifieke patiënt.

In 2019 rapporteerden wij dat we konden aantonen dat het algoritme kan helpen bij een goed doseeradvies. We misten echter enkele belangrijke variabelen, waardoor de ‘voorspelling’ van de INR waarde niet altijd goed mogelijk was. Voorbeelden van deze variabelen zijn de therapietrouw, dieet en interactie met andere medicatie van de patiënt. Hierdoor ontstond er een ‘blinde vlek’ bij het algoritme. Op basis van deze bevindingen is in 2020 het algoritme aangepast met behulp van de medische expertise van Star-shl.

Eind 2020 wordt dit aangepast algoritme getoetst. Wij gaan hiervoor het advies van het Pacmed algoritme vergelijken met de nu al beschikbare beslisondersteuningen en het menselijke advies van onze antistollingsartsen en doseeradviseurs. We beantwoorden hiermee de vraag of data van miljoenen historische doseringen kunnen bijdragen aan het leveren van nog betere antistollingszorg aan onze patiënten.

Wij verwachten het onderzoek in het eerste kwartaal van komend jaar te voltooien en onze ervaringen met jullie te kunnen delen.

De Jan Schueler Stichting ondersteunt dit initiatief vanuit haar doelstelling om nieuwe, zinnige laboratoriumdiagnostiek beschikbaar te maken voor de eerstelijnszorg.