Nieuwe Commissie voor nieuwe wetenschap

Dit jaar is de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van start gegaan. Deze beoordeelt alle verzoeken tot het starten van of deelnemen aan wetenschappelijke studies.

Medewerkers van Star-shl kunnen wetenschappelijk onderzoek initiëren. Ook kunnen zij deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek van anderen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis, mankracht en data van Star-shl. Na een globale screening op geschiktheid (inhoudelijk, basisinformatie, uitwerking) door een van de commissieleden worden de aanvragen systematisch beoordeeld op verschillende criteria, onder meer op relevantie voor onze klanten, aansluiting bij de strategische thema’s, innovatieve waarde en haalbaarheid. De CWO adviseert vervolgens de raad van bestuur over het te nemen besluit.

In 2020 zijn de volgende studies beoordeeld en teruggekoppeld naar de aanvrager(s):


Prospective diagnosis of COVID-19 infection using exhaled breath analysis by electronic nose.

Aanvragers: LUMC en Breathomix
Akkoord voor studiedeelname. Studie is ondertussen ook succesvol afgerond;


Validation and impact of a simplified clinical decision rule for diagnosing pulmonary embolism in primary care: design of the PECAN prospective diagnostic cohort management study.

Aanvrager: UMCU
Studie is net voor officiële start CWO voorlopig inhoudelijk akkoord op gegeven, maar gezien interferentie met EVA 2 is deelname van Star-shl uitgesteld.


Single use vs reusable catheters in intermittent CatheterizatiOn for treatment of urinary retention: a Multicenter, Prospective, RandomizEd controlled, non-inferiority trial (COMPaRE).

Aanvrager: Erasmus MC
Akkoord voor studiedeelname; studie loopt


Incidentie hepatitis B en C onder zwangeren.

Aanvrager: Erasmus MC
Akkoord voor studiedeelname; studie loopt


Targeted Mass Spectrometry for the detection SARS-CoV-2 proteins

Aanvrager: Erasmus MC
Akkoord voor studiedeelname; studie moet nog startenDe CWO bestaat uit dr. Marieke Kruip (internist-hematoloog, medische leider trombosedienst), dr. Khoa Thai (arts-microbioloog), dr. Rogier Hopstaken (huisarts, innovatiespecialist), mr. Zeeger Beukenhorst (jurist) en drs. Arnoud Frericks (secretaris).
Nieuwe vragen en verzoeken graag richten aan A.frericks@star-shl.nl