POCT bij GGz

Vorig jaar hebben we bericht over een succesvolle pilot studie naar de meerwaarde van lithium POCT in GGZ Breburg, afdeling Bipolaire stoornissen. We vervolgen onze samenwerking op POCT gebied.

De lithium POCT methode was al eerder door anderen gevalideerd en bleek in onze gebruikerspilot te voorzien in een behoefte onder psychiaters en hun cliënten, zowel als POCT test in handen van de zorgprofessional, als ook als zelftest onder (co)regie van de patiënt. De leverancier Medimate ging echter kort na de pilot failliet.

Medimate heeft inmiddels een doorstart gemaakt en heeft haar lithium POCT methode weer op de markt gebracht. GGZ Breburg heeft onlangs besloten tot structurele aankoop en inzet van lithium POCT. Door het ontbreken van ‘open access’ connectiviteit van de testapparatuur kiezen we er vooralsnog voor om de kwaliteitsborging niet actief te ondersteunen. In samenspraak met de leverancier onderzoeken we wel nieuwe mogelijkheden hiertoe.

In 2021 vervolgen we onze POCT samenwerking met GGZ Breburg. We zullen, na succesvolle validatie van enkele andere POCT tests, een nieuwe gebruikersstudie gaan voorbereiden.

Lithium is al vele jaren een effectief, stabiliserend medicijn bij patiënten met een manisch-depressieve stoornis. Lithium heeft echter een smalle therapeutische breedte. Een te laag gehalte is niet effectief en kan leiden tot gevaarlijke, ontwrichtende situaties. Een te hoog gehalte geeft kans op ernstige bijwerkingen. Ook kunnen bijkomende aandoeningen, zoals chronische nierschade en acute ziektebeelden de bloedspiegel beïnvloeden. Regelmatige standaardcontroles en extra, geïndiceerde controles zijn dus van groot belang.

De vele, reguliere, veneuze bloedprikprocedures vragen echter veel van de toch al kwetsbare cliënt. Therapietrouw laat dan ook te wensen over. Psychiaters hebben bovendien behoefte aan een snelle testuitslag, zodat ze de behandeling zo snel mogelijk kunnen bijsturen als dat nodig is.