Project Safeguard : Mobiele testfaciliteiten in de strijd tegen COVID-19

Weet u het nog… voorjaar 2020 de eerste COVID-golf verraste ons. Het ontbreken van kennis over het virus, maar zeker ook het niet beschikbaar zijn van de persoonlijke beschermingsmiddelen maakte het werk van huisartsen erg complex.

De initiële vraag kwam van huisarts Pieter van der Staay huisarts in Hoogvliet.

Bij een aantal COVID patiënten is aanvullend onderzoek nodig, zoals het meten van zuurstofsaturatie, CRP, adem- en hartfrequentie en lichaamstemperatuur. Elke keer dat deze metingen verricht moeten worden, op de praktijk of tijdens een huisbezoek, dient de huisarts persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. En dat terwijl er een groot tekort was aan deze middelen. Daarnaast moet voorkomen worden dat andere patiënten en medewerkers met COVID besmet worden en kost het steeds weer verkleden veel tijd. Hieruit kwam het idee van huisarts van der Staay om studenten Industrieel Ontwerpen en Technical Medicine en van de TU Delft te benaderen om samen met fabrikanten en Star-shl een betere manier van veilige diagnostiek te ontwikkelen zonder noodzakelijk gebruik van persoonlijk beschermende middelen voor de hulpverlener.

Hieruit ontstond Project Safeguard met als doel om met innovatieve oplossingen patiënten met een verdenking op COVID op de praktijk of aan huis te testen, diagnostiek uit te voeren zonder gebruik van schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen. Designteams werkten aan 2 concepten: MediTent en MediScreen.


MediScreen werd verder ontwikkeld met behulp van Star-shl.

De fysieke scheiding tussen arts en patiënt wordt gerealiseerd door middel van een mobiele transparante wand. Op deze manier kunnen arts en patiënt elkaar zien en horen en kunnen tests veilig afgenomen worden zonder gebruik van schaarse PBM. De zijde van de patiënt is gemakkelijk te reinigen, waardoor er voor andere patiënten geen risico is op besmetting.

Het prototype is uitgebreid beoordeeld en getest door microbiologen van Star-shl en medewerkers van de bloedafname. Zo zijn er veel aanpassingen gedaan om zowel de veiligheid als ook de hanteerbaarheid van het scherm te optimaliseren. Omdat het aantal besmettingen in de zomer sterk daalde was een validatie en pilot met patiënten niet realiseerbaar. Als alternatief hebben de studenten bij een 18 tal mensen het scherm aan huis gebruikt en zo de benodigde diagnostiek uitgevoerd. De conclusie is dat MediScreen met een aantal aanpassingen goed inzetbaar is voor metingen aan huis.

Huisarts van der Staay gebruikt in zijn praktijk een variant afgeleid van MediTent die ontwikkeld is in samenwerking door een designteam van IO, de firma Delmic en de Dordtse huisartsenpost.

‘Ik ben daar erg tevreden over. Het maakt me heel flexibel. Patienten komen binnen via een aparte ingang en via het screen kan ik COVID patiënten op elk moment van de dag even tussendoor zien. Beschermende kleding is niet nodig en andere patiënten en medewerkers worden niet besmet.’


Samenwerken met studenten

Project Safeguard kenmerkt zich door multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende vakgroepen van de universiteit, producenten, huisartsen en Star-shl. Wij hebben deze samenwerking als inspirerend ervaren en zijn ook erg onder de indruk van het enthousiasme de denkkracht en het doorzettingsvermogen van de betrokken masterstudenten. Het heeft ons geleerd om anders naar uitdagingen te kijken en ze ook anders aan te pakken. We willen de samenwerking zeker continueren en hebben ook voor 2021 alweer een project opgepakt.