Star-shl - Samen voor gezondheid

De Coronacrisis laat diepe sporen na in onze samenleving en in de zorg. Het was voor Star-shl een uitdaging om diagnostiek veilig en toegankelijk te houden in 2020. We realiseerden in rap tempo bloedafname op afspraak, diverse vormen van COVID-19 diagnostiek, en we richten onze diensten en prikposten COVID bestendig in. Vele aanvragers gaven aan dat we op deze wijze goed aansloten bij hun behoeften en die van de patiënten.

Door de Coronacrisis hebben een aantal geplande innovaties vertraging opgelopen en zijn juist andere projecten en diensten razendsnel ontwikkeld. In dit Innovatie Jaarbericht ziet u ook innovaties die een direct gevolg zijn van de Coronacrisis. Deze ervaringen nemen we mee in het nieuwe jaar en met meer focus om samen te vernieuwen en te innoveren.

Want Star-shl kijkt graag vooruit en wil voorop lopen in de ontwikkeling van diagnostiek en zorg. Zowel in het nieuwe state-of-the-art laboratorium als ook in ons kenniscentrum staan snelle, efficiënte en betrouwbare diagnostiek voor de patiënt centraal. Dit doen we door te investeren in innovatie, kennis te delen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Door te participeren in wetenschappelijke onderzoeken en in nieuwe samenwerkingen binnen de gehele zorgketen zullen we ook in 2021 innovatieprojecten opzetten en andere afronden.

Wilt u inhoudelijk meer weten? Mail dan naar het innovatieteam. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij uw relatiemanager.
Wij wensen u veel inspiratie en een goed en gezond 2021!

Jeroen Bos en Astrid van der Put, Raad van Bestuur Star-shl
Rogier Hopstaken en Marieke van Schaijk, Innovatieteam Star-shl


Meer over Star-shl

Iedereen die bij ons komt, heeft vragen over gezondheid. Vragen die wij beantwoorden met betrouwbare medische diagnostiek.

Achter elke diagnose schuilt een persoonlijk verhaal. Daarom geloven wij dat elke vraag onze speciale aandacht verdient voor een helder en betrouwbaar antwoord.

We zijn gespecialiseerd in laboratoriumonderzoek , beeldvormend- en functieonderzoek uit zoals röntgen, echo’s en oogfoto’s en doen we onderzoek naar hart- en longfuncties. Onze trombosedienst begeleidt jaarlijks ruim 30.000 patiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. Onze locaties voor bloedafname en andere onderzoeken zitten verspreid over Zuidwest-Nederland en daardoor zijn we altijd dichtbij. En als het nodig is, komen we bij de mensen thuis.

Medewerkers van Star-shl ondersteunen en adviseren professionals zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. Onze ervaren praktijkondersteuners begeleiden in tal van huisartsenpraktijken patiënten met chronische aandoeningen.

De moderne laboratoria en diagnostische centra van Star-shl hebben uitgebreide onderzoeksfaciliteiten. Dankzij ons logistieke netwerk en het gebruik van innovatieve digitale technologie zijn onze onderzoeksresultaten snel beschikbaar. Zo dragen wij bij aan een sterke, laagdrempelige en efficiënte zorg.