CRP POCT in verpleeghuizen; UPCARE studie afgerond

Star-shl heeft ruim 20 verpleeghuisorganisaties, met meer dan 150 locaties, als klant. De vraag naar samenwerking rondom POCT groeit. Dit komt mede door de introductie van de CRP test in de nieuwe Verenso Richtlijn Lage Luchtweginfecties. Alhoewel de toegevoegde waarde van CRP voor de diagnose pneumonie evident is, is er nog geen bewijs dat CRP als point-of-care test ook kan helpen onnodig antibioticagebruik te voorkomen bij patiënten die in een verpleeghuis verblijven.

Dit hebben we onderzocht in 10 verpleeghuisorganisaties in Nederland. De studie heet Using Point-of-care C-reactive protein to guide Antibiotic prescribing for Respiratory tract infections in Elderly nursing home residents (UPCARE) en staat onder leiding van het VUMC.

Het RIVM, UMCU, UM en Saltro zijn de andere partners in deze studie. De Commissie Antibioticaresistentie van ZonMw heeft deze studie eerder als ‘extreem relevant’ beoordeeld.

In een gerandomiseerde opzet is onderzocht of het gebruik van CRP POCT in verpleeghuizen tot minder onnodig antibioticagebruik leidt in vergelijking met verpleeghuizen die geen CRP POCT tot hun beschikking hebben. Daarnaast is er onder meer aandacht voor de kosteneffectiviteit en factoren die implementatie bemoeilijken of bespoedigen. Star-shl maakt deel uit van de projectgroep.

In 6 verpleeghuizen werd na persoonlijke training en instructie CRP POCT geïntroduceerd (Quikread go, Aidian). 5 Verpleeghuizen vormden de controlegroep. In de studie namen 241 zieke patiënten met een onderste luchtweginfectie deel, 162 in de interventiegroep en 79 in de controlegroep. De meeste patiënten verbleven op de afdelingen somatiek en psychogeriatrie.

De studie is voorspoedig verlopen en kort voor de COVID-19 uitbraak afgerond. Het is nog nét te vroeg om de belangrijkste resultaten te delen. We laten zo snel mogelijk weten of CRP POCT ook bij kwetsbare ouderen in verpleeghuizen helpt om patiënten beter en met minder onnodige antibiotica te kunnen behandelen en of de inzet van CRP POCT kosteneffectief is en geschikt bevonden wordt voor implementatie in de verpleeghuiszorg.