Diagnostiek ondersteunt bij innovatieve zorgpaden

De toenemende zorgvraag en het groeiend tekort aan huisartsen zetten de huisartsenzorg onder druk. Samen met haar aanvragers zet Star-shl stappen om de toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van de zorg, én het gemak voor de patiënt duurzaam te borgen.

Digitale mogelijkheden kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen in de huisartsenpraktijk Het afgelopen jaar hebben we onderzocht hoe Star-shl de zorgpaden op het Quin-platform regionaal waardevol zou kunnen ondersteunen op het gebied van diagnostiek.

In het kader van een Quin zorgpad vraagt de huisarts zo nodig medisch advies van een specialist. Dit gebeurt nadat het diagnostisch proces op afstand is doorlopen, en indien nodig, door gezamenlijke digitale consulten met de patiënt te faciliteren. Door deze samenwerking tussen de eerste- en tweede lijn wordt voorkomen dat de patiënt onnodig naar het ziekenhuis wordt verwezen en worden onnodige zorgkosten bespaard.

De pilot focust zich op het zorgpad voor patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor een nieuwe heup/prothese. Dit door huisartsen en medisch specialisten ontwikkelde zorgpad werd als eerste ingezet bij Tanneke Gerritsen, huisarts bij Quin Dokters Puttershoek:

Het is onze ambitie om kwalitatief hoogwaardige zorg beschikbaar te maken voor de patiënt in de huisartsenpraktijk. Dat digitalisering noodzaak is om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te borgen nu en in de toekomst, daar zal bijna iedereen het mee eens zijn. Digitalisering kan bijvoorbeeld bijdragen aan het slim faciliteren van specialistische kennis in de eerstelijnszorg. Maar het ook waardevol inbedden in de praktijk vraagt inzet van alle betrokkenen. Mooi dat we die stap samen hebben gezet.

— Tanneke Gerritsen, huisarts bij Quin Dokters Puttershoek

Het zorgpad werkt als volgt: De patiënt vult in de Quin-app zijn klachten in. Dit wordt door de huisarts beoordeeld en aangevuld met de anamnese en lichamelijk onderzoek. Met röntgendiagnostiek bij Star-shl wordt de diagnostiek compleet gemaakt, waarna beoordeling door de orthopeed mogelijk is. Zo beschikt de orthopeed digitaal over alle noodzakelijke gegevens van de patiënt, de huisarts, de beelden en de beoordeling van de röntgenfoto van Star-shl, en kan met deze informatie op afstand een advies geven.

Het Quin-platform verbindt daarbij zowel patiënt, huisarts, diagnostiek en medisch specialist gedurende het gehele zorgpad en faciliteert op deze wijze specialistische kennis in de eerstelijnszorg, waardoor huisartsen gerichter patiënten kunnen doorverwijzen en alleen indien nodig.

In 2022 wordt het zorgpad verder geoptimaliseerd en breder beschikbaar gesteld. Met de huidig gecreëerde infrastructuur is het doel om naar andere (orthopedische) klachten uit te breiden.