Mobiele COVID-19 diagnostiekservice

De mobiele point-of-care testing (POCT) service in regio Breda ondersteunt de huisarts om gedurende de COVID-19 pandemie snel en adequaat ernstig zieke van minder ernstig zieke patiënten te onderscheiden.

CRP is bij COVID-19 infecties vaak matig verhoogd met uitschieters naar >100mg/l. Het is van prognostisch belang voor ernstige ziekte en overlijden door COVID-19. In onze mobiele service bleek bij de laatste 200 onderzochte patiënten 58% een milde infectie (CRP <20 mg/l) te hebben. In 33% was de waarde matig verhoogd (20-99 mg/l) en in 9% was er sprake van een ernstige infectie (CRP>100 mg/l). Deze verdeling is hooguit een lichte verschuiving naar hogere CRP testuitslagen ten opzichte van de reguliere CRP POCT-service in de huisartsenpraktijk. Enkele andere resultaten:

  1. De PCR-test was met 29% van de patiënten relatief vaak positief voor COVID-19;
  2. CRP was bijna 2x zo hoog bij patiënten met een positieve PCR-testuitslag, gemiddeld 51 mg/l versus 27mg/l bij patiënten met een negatieve PCR-testuitslag;
  3. Lage zuurstofsaturaties (<93%) zijn prognostisch van belang bij COVID-19, maar waren vaak (in 65% van de bezochte patiënten) ook aanwezig bij patiënten die géén COVID infectie bleken te hebben (PCR negatief);
  4. Bij hoge CRP-testuitslagen (>100mg/l) en een normale zuurstofsaturatie was de kans op een positieve COVID-19 PCR-test nihil.

De huisartsen vragen de mobiele service meerdere keren per dag aan. Zij geven aan zeer tevreden te zijn. De snelle terugkoppeling wordt specifiek benoemd. Een uitbreiding met het meten van ook andere acute bloedbepalingen (bloedbeeld, d-dimeer, BNP en troponine) wordt door hen als suggestie voor uitbreiding genoemd.

Ook de Star-shl medewerkers bloedafname die de service organiseren en uitvoeren zijn, met rapportcijfers tussen 8 en 10, zeer tevreden over deze innovatieve service. Zij geven aan dat ze voldoende ervaring hebben kunnen opdoen om te kunnen concluderen dat deze service de zorg voor deze (vaak zieke) patiënten verbetert. Zij willen graag de dienst voortzetten en raden de dienst ook aan voor andere zorgorganisaties. De gebruikte mobiele CRP test (QuikRead go) ervaarden de medewerkers als gebruiksvriendelijk. De service is op verzoek van de huisartsen intussen uitgebreid met een 2e visiteteam.