POCT in de GGZ

Eerder hebben we bericht over een succesvolle pilot studie naar de meerwaarde van lithium POCT in GGZ Breburg, afdeling Bipolaire stoornissen. We vervolgen onze samenwerking op POCT gebied.

Dit jaar vestigen we onze aandacht op de diagnostische zorg voor patiënten met een psychose.

Leukocyten + differentiatie point-of-care testing (POCT) bestaat al geruime tijd, maar wordt nog nauwelijks ingezet in de zorg. Het innovatieteam heeft wel al eerder ervaring opgedaan met ‘Leuko POCT’. Clozapine POCT is recentelijk beschikbaar gekomen. We starten op verzoek van de psychiaters een proeftuin bij GGZ Breburg met de volgende doelstellingen:

  1. Verhogen van het percentage cliënten dat clozapine veilig en succesvol gebruikt;
  2. Het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met een psychose door effectieve behandeling met clozapine.

Clozapine

Clozapine is al vele jaren een effectief medicijn bij patiënten met een psychose dat wordt ingezet als andere antipsychotica onvoldoende werken. Het kent echter ernstige bijwerkingen, interacties en complicaties. Zeer regelmatige laboratoriumcontroles zijn vereist. Er is een verhoogde kans op leukopenie en agranulocytose. Bij verandering van rookgedrag of koffiegebruik en bij ontstekingsreacties kan bovendien de clozapinespiegel stijgen met het risico op intoxicatie.

Psychiaters geven aan dat deze risico’s reden kunnen zijn behandeling met dit effectieve medicijn niet op te starten of vroegtijdig te staken.

De vele, reguliere, veneuze bloedprikprocedures vragen echter veel van de toch al kwetsbare cliënt. Een deel van hen vindt een veneuze bloedprik belastend en wil liever een vingerpriktest ondergaan. Therapietrouw laat dan ook te wensen over. Psychiaters hebben bovendien behoefte aan een snelle testuitslag, zodat ze de behandeling zo snel mogelijk kunnen bijsturen als dat nodig is.