Hoge waardering POCT-proeftuinen

Star-shl heeft een succesvolle CRP POCT-service in bijna 400 huisartsenpraktijken. En POCT ontwikkelt zich. We hebben nieuwe POCT-toepassingen onderzocht in verschillende proeftuinen. Na ruim 2400 nieuw verrichte tests hebben we nu de conclusies klaar.

Lang niet alles is goed voor onze klanten. De afgelopen twee jaren hebben we hard gewerkt om de POCT-proeftuinen uit te voeren met inbreng van nieuwe IT-toepassingen. Dit alles om de kwaliteit van POCT in de huisartsenzorg nog hoger te tillen, conform reguliere laboratoriumnormen en de richtlijn POCT in de huisartsenzorg (NHG-NVKC-NVMM-SAN).
Aan de basis van de proeftuinen stond ook een serie van overzichtsartikelen over verschillende POCT-toepassingen in FarmaMagazine en op www.poct.nl, ook gebundeld in het boekje ‘Het ándere lab; point-of-care testing in de huisartsenzorg’.

En het is gelukt!
We hebben de proeftuinen geëvalueerd nadat ruim 2.400 nieuwe tests zijn verricht in 14 huisartsenpraktijken.

We hebben hierbij nauw samengewerkt met IQ healthcare, Radboudumc, distributeurs en internationale leveranciers van POCT-apparatuur, IT-partners, een aantal van onze meest innovatieve huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten én uiteraard de patiënten zelf.

We evalueerden de verschillende POCT-proeftuinen formeel voor de buitenwereld én voor onszelf. Dit heeft geresulteerd in een intern rapport en een artikel dat ondertussen is aangeboden aan een internationaal, peer-reviewed tijdschrift.


Enkele ervaringen van patiënten:

Ervaringen van patiënten met HbA1c POCT (percentage patiënten)

Ervaringen van patiënten met HbA1c POCT (percentage patiënten) Ervaringen van patiënten met HbA1c POCT (percentage patiënten)

Ervaringen van patiënten wat betreft professionele glucose POCT (percentage patiënten):

Ervaringen van patiënten wat betreft professionele glucose	POCT (percentage patiënten): Ervaringen van patiënten wat betreft professionele glucose	POCT (percentage patiënten):

Het rapportcijfer van de patiënten voor het HbA1c consult en het professionele glucose consult was bijzonder hoog:

rapportcijfer van de patiënten voor het HbA1c consult

Op grond van de zeer positieve gebruikservaringen, het regelmatige gebruik en de positieve kwaliteitsborginginformatie heeft Star-shl inmiddels besloten haar POCT service gedoseerd uit te breiden. HbA1c POCT komt beschikbaar voor de +1.000 huisartsen en praktijkondersteuners die momenteel ook al onze CRP POCT-service succesvol gebruiken. Daarnaast wordt professionele glucose, hemoglobine POCT en automatische urine POCT in een selectief aantal huisartsenpraktijken uitgerold. Zorgverzekeraars laten voorlopig geen ruimte, om op korte termijn meer patiënten die deze innovatie wensen, te bedienen. Urine POCT kan overigens ruimer ingezet gaan worden als eerst nog enkele technische onvolkomenheden definitief zijn opgelost. Hier wordt met de leverancier momenteel aan gewerkt.

Een van de andere belangrijke resultaten is het stroomlijnen en effectueren van onze, interne POCT organisatie. Dit is sowieso een continu proces, maar door de arbeid van velen is er een forse professionaliseringsslag gemaakt. Het POCT inventory-management is recent in een nieuw systeem ondergebracht met een sterke uitbreiding van de functionaliteit en koppeling aan de andere ICT-systemen binnen de organisatie. Ook de hele storings- en onderhoudslogging wordt in het nieuwe systeem vastgelegd. Daarenboven dient het ook voor de registratie van mogelijke klachten. Vele processen zijn inmiddels gedigitaliseerd. Hierdoor is ook de efficiëntie van de inzet van onze medewerkers aanmerkelijk verhoogd. Ondanks de groei van het aantal apparaten en de toename van het aantal verschillende bepalingen is het door de digitalisering mogelijk gebleken de formatie aan POCT-medewerkers gelijk te houden. Daarnaast heeft het ook een kwaliteitsimpuls tot gevolg gehad.

De Jan Schueler Stichting ondersteunt dit initiatief vanuit haar doelstelling om nieuwe, zinnige diagnostiek beschikbaar te maken voor de eerstelijnszorg.