Studie CRP POCT in verpleeghuizen gepubliceerd in The British Medical Journal

De UPCARE randomized controlled trial naar het effect van de inzet van CRP POCT in verpleeghuizen (VUmc, UMCU, RIVM, Star-shl) toont aan dat 30% minder onnodige antibiotica kunnen worden voorgeschreven. De studie is gepubliceerd in het befaamde tijdschrift The British Medical Journal.

De toegevoegde waarde van CRP voor de diagnose pneumonie is bekend. Ook hebben we eerder al kunnen aantonen dat inzet van CRP POCT in de huisartsenpraktijk leidt tot minder onnodige antibioticavoorschriften. Maar er was nog geen bewijs dat CRP POCT ook op een veilige wijze onnodig antibioticagebruik kan verlagen bij de meest kwetsbare patiëntengroep, patiënten die in een verpleeghuis verblijven.

Dit hebben we nu kunnen aantonen in een gerandomiseerde studie met 241 zieke, hoestende patiënten in 10 verpleeghuisorganisaties, de UPCARE studie. Door de inzet van CRP POCT kon 30% minder onnodige antibiotica worden voorgeschreven.

De CRP POCT methode is opgenomen in de Verenso Richtlijn, Lage Luchtweginfecties Implementatie in de verpleeghuiszorg We hebben nu ook een landelijke implementatie roadmap ontwikkeld, mede op basis van de procesevaluatie die we ook dit jaar hebben gepubliceerd. Hoofdonderzoeker Tjarda Boere heeft haar thesis 'C-reactive protein testing at the point-of-care in nursing homes: Towards more rational antibiotic prescribing for suspected lower respiratory tract infections' op 13 december 2021 met succes verdedigd.

Star-shl is ondertussen gestart met een voorzichtige kwaliteit-geborgde uitrol van onze CRP POCT service naar de eerste verpleeghuizen.