Unieke sepsis studie bij patiënten thuis afgerond

Kunnen we huisartsen beter ondersteunen met diagnostiek om patiënten met sepsis (ernstige infectie met orgaanfalen) thuis beter en sneller te herkennen?

Dat is de vraag [1] die UMCU, Radboud Universiteit, Saltro en Star-shl samen met de deelnemende huisartsenposten in Ede, Oss, Uden en Den Bosch zich stelden. Feike Loots (EH arts, UMCU) is de promovendus op deze studie. De studie is ondanks de COVID-19 pandemie succesvol afgerond.

Waar kan de huisarts zich nu écht aan vasthouden bij de beoordeling van deze patiënten? En wat is de waarde van biomarkers die at the point-of-care bepaald (POCT) worden? Uit onze voorstudies bleek al dat (tijdige) herkenning van sepsis in de thuissituatie vaak bijzonder lastig is en negatieve consequenties kan hebben voor patiënt en hulpverlener [2-5]

357 Patiënten met een ernstige infectie deden mee. Zij waren thuis bezocht door de dienstdoende huisarts vanuit de Huisartsenpost. 3 Expert panels met intensivisten, infectiologen en huisartsen beoordeelden achteraf, en op basis van alle beschikbare medische informatie, of er sprake was van sepsis volgens de gangbare criteria en opinie. Dit bleek in maar liefst 151 patiënten (42%) het geval te zijn. Voor zover bekend is nooit eerder zo een grote huisartsenstudie verricht met zoveel ernstig zieken.

Het hoofdartikel heet ‘Ontwikkeling en externe validatie van een nieuw predictiemodel voor vroege herkenning van sepsis in de huisartsenzorg: een diagnostische studie’. Hierin concluderen we dat een nieuw klinisch model de huisarts het beste helpt. Dit model bestaat uit (scores voor) leeftijd, lichaamstemperatuur, bloeddruk, hartfrequentie, zuurstofsaturatie en mentale status. Biomarkers dragen nauwelijks bij aan de juiste voorspelling van vroege sepsis bij patiënten die door de huisarts al als lijdend aan een infectie (voornaamste inclusiecriterium van deze studie) worden gezien.

De resultaten van deze studie worden spoedig internationaal en nationaal gepubliceerd. Hierna volgen nog andere artikelen over innovatieve biomarkers en kosteneffectiviteit. Deze zijn beide ingediend bij een internationaal tijdschrift.